Paper Marketing

Kund- och målgruppsanpassad gratistidninsutgivning.

- Målgrupp- och branschorienterade produkter
- Geografiskt anpassad distribution
- Optimal konstnadseffektivitet
- Sammanknytande media

Kontakta mig så kan vi diskutera en produkt som
passar dina önskemål!

/Jörgen

  NyaAllehanda